KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje:

Uchwała NR XXV/246/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.
Umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatny.

Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu realizuje podstawę programową w godzinach 8.00 - 13.00

Czas pobytu dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej jest płatny i wynosi od 01.09.2013r. 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę.

Wysokość dziennej stawki żywieniowej jest ustalana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym

W roku szk. 2014/2015 stawka żywieniowa wynosi:

- 5,50zł. 3 posiłki
- 4,40zł. 2 posiłki
- 2,75zł. 1 posiłek

Miesięczna wysokość opłat z  tytułu korzystania przez dziecko z wyżywienia stanowi iloczyn:
- dziennej stawki żywieniowej;
- liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni nieobecności dziecka, w  miesiącu poprzednim.

Opłaty przyjmowane są do 15-go dnia każdego miesiąca.

Rodzice mogą wnosić je osobiście w przedszkolu, lub dokonując wpłaty na konta bankowe:
- za pobyt w przedszkolu   35 8783 0004 0021 6430 2000 0003;
- za wyżywienie 24 8783 0004 0021 6430 2000 0007

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 9 w Zgierzu
data: 29-04-2015
data: 29-04-2015
data: 29-04-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 630